GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Dobry Start 300+

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość

Skip to content