GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Informacja dot. wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie

baner węgiel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

informuje o możliwości składania wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie

 na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 – 1 okres tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;

 – 2 okres tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. gospodarstwo domowe nie dokonało zakupu paliwa stałego albo dokonało zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2 okres.

Kto powinien złożyć wniosek:

  1. Mieszkańcy, którzy chcą kupić kolejną ilość węgla przysługującą na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023r. a złożyli wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. i z tego tytułu dokonali już zakupu węgla.
  2. Mieszkańcy, którzy chcą kupić węgiel przysługujący na kolejny okres tj. od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. a nie dokonali zakupu węgla (np. z powodu jego braku) w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. pomimo iż złożyli wcześniej wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie.
  3. Mieszkańcy którzy chcą kupić węgiel na okres od 01.01.2023 do 30.04.2023 r. w ilości do 3000 kg maksymalnie) a nie składali wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie w okresie poprzednim tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy pok nr 1.

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Krzywczy.

Zgodnie z zapisami ustawy, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie będzie przysługiwał osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, któro spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Skip to content